ทัวร์เนปาล


 • - เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงสู่เมืองกาฐมัณฑุ พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
  - สัมผัสยอดเขาหิมาลัยและเอเวอเรสต์
  - เทือกเขานากาก๊อต
  - วิหารนาตโปลา
  - วัดปศุปฏินารถ
  - ตลาดทาเมล
  - วัดสวยมภูนารถ
  - จัตุรัสดูบาร์

 • • บินหรูระดับ 5 ดาว(การบินไทย) พักดีระดับ 4 ดาว
  • บินภายใน 1 ขา (กาฐมาณฑุ - โภครา)
  • ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์
  • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล
  • ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ
  • เทือกเขานากาก็อต
  • น้ำตกเดวิส
  • ค่ายอพยพชาวทิเบต
  • ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
  • สถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ
  • วัดสวยมภูนาถ
  • จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์
Visitors: 19,043